Navigation


Florbal Jeneč

Florbal Klamovka
108065479




Pravidla:

Podle počtu lidí cca 130 kč za trénink.

24 hodin předem se přihlásit přes web zda přijdu či nepřijdu.

Pokud někdo nemůže k webu nebo změni názor později stačí napsat smsku, zavolat, poslat mail, požádat někoho o zapsání atd ...

Pro všechna tato rozhodnutí je uzávěrka 24 hodin před začátkem hry. Po tomto termínu se již není možné zapisovat přes web, nicméně stále je možnost informovat mě jiným způsobem. Následuje pokuta za nedodržení termínu.

Dodržujte to, co napišete na web .. pokud jsem přihlášen a zjistím, že nemůžu, stačí smska, mail, zavolat, ... Jde jen a jen o náš čas pokud bychom měli na tréninky jezdit zbytečně.

Na lidi co se přihlásí a pak bez omluvy nepřijdou je připravena pokuta v plné výši tréninku - důvod je zřejmý nikdo nemá chuť jezdit zbytečně, protože pak neomluvený hráč chybí.

Pokuty:

Systém automaticky uděluje pokutu 10 Kč těm, kteří se nerozhodli - a neodklikli se. Pokud mi dáte vědět v termínu jinačím způsobem - sms, mail, tel. odkliknu vás já a neni žádný problém.

Druhá pokuta je plná cena tréninku - tedy stejná, jakou platí příchozí na daný trénink - za přihlášení se a nezúčastnění se daného florbalu. Jako alternativni trest zvažuji ještě bití holemi protihračů :)) Pokud přijde někdo nepřihlášený - pokutovat nebudu, ale velmi preferuji dát předem vědět :))
Hráč je zodpovědný za příchod hosta kterého přihlašuje. Pokud se host nedostaví, je pokutován přihlašující hráč tak, jako by nepřišel sám.

Poslední pokuta je za pozdní příchod - kdo nebude včas připraven na hřišti ke hře vyslouží si pokutu 20 Kč.

Bonusy:

Pokud se přihlásíte do pondělí do 24:00 (stav Přijdu!) a tento stav až do soboty nezměníte, získáváte bonus 10% tzn. Každý 10. trénink zdarma. Pozor, pokud po pondělní půlnoci provedete jakoukoliv změnu, systém automaticky zruší váš nárok na bonus v tomto týdnu. Bonusy jsou zcela samostatné a nejde je nijak kombinovat s pokutami. Momentátně neaktivní

Předplatné:

Systém umožnuje evidovat předplatné. Předplatné se odečítá vždy při zápisu nového termínu florbalu a to pouze v případě, že je hráč zapsán na daný termín a nedošlo ke zrušní termínu. Pokud je hráč zapsán na daný termín a nedostaví se, předplatné se odečte a tím pádem propadá - pokuta za neomluvenou absenci již udělena není.

Každý registrovaný hráč, který chce hrát za zvýhodněnou cenu musí mít předplatné. Systém hlídá výši předplatného a pravidelně mailem upozorňuje na jeho výši. V případě, že je předplatné nedostatečné na aktuální trénink, strhne se zbývající část předplatného a zbytek částky se převede do pokut (hráč stále platí zvýhodněnou cenu). Hráč má čas do příštího uzavření přihlašování na doplnění předplatného (buď ihned na tréninku, ke kterému se upozornění vztahuje nebo na bankovní účet (uveden v záhlaví přihlašování) společně s mailem s informací o zaplacení do tréninku příštího). V případě, že hráči předplatné dojde nebo jej již delší dobu nemá, je pravidelně upozorňován mailem a v přihlašování vidí ve sloupci 'předplatné' hodnotu '-1'. Tato hodnota značí, že při příštím uzavření přihlašování bude automaticky do pokut přičtena vyšší částka za trénink.

Cílem toho opatření je zvýhodnit pozici předplatitelů a pokud možno eliminovat výběr peněz a vzájemné zdržování se po tréninku.



  Florbal v1.38   Changelog© Jan Matějovský